Аноксическое ураження головного мозку у дітей: симптоми, діагностика і лікування

Проблеми лікування дитини з неврологічною патологією є вкрай актуальними в наш час. Це пов’язано і з загальним падінням народжуваності, і з збільшенням кількості несприятливих чинників,…

Внутрішньочерепна гіпертензія у дітей або синдром підвищення внутрішньочерепного тиску

Внутрішньочерепна гіпертензія досить частий діагноз, який встановлюється у пацієнтів різної вікової категорії, в тому числі і в дитячому віці. Він є проявом тієї чи іншої…

Атаксія мозочка: симптоми і лікування порушення координації рухів

Координація рухів – природна і необхідна якість будь-якої живої істоти, що володіє рухливістю, або здатністю довільно змінювати своє положення в просторі. Цією функцією повинні займатися…

Афазія: що це таке? Види і форми афатических розладів

Мова є однією з усвідомлених вищих психічних функцій, притаманних виключно людині. Її становлення пов’язане з тривалим культурно-історичною спадщиною. Формування основ мови проходить ряд послідовних етапів…

Акалькулия і дискалькулия – в чому різниця? Класифікація акалькулий, діагностика і лікування

Вміння вважати є фундаментальним знанням, відсутність якого призводить до стійких обмежень процесів пізнання, навчання і професійної освіти. Придбане порушення рахункових операцій носить назву акалькулия (acalculia).…

Моторна афазія та її види

Мова людини – це унікальний вид зв’язку між індивідуумами, яка входить у другу сигнальну систему, що властива тільки людям. Елементів цієї системи існує багато, і…

Ультразвукова доплерографія (УЗДГ) судин голови та шиї

В даний час ультразвукові дослідження з успіхом застосовуються для виявлення цереброваскулярних захворювань. Така широка поширеність діагностики пов’язана з відкриттям ефекту Доплера і розвитком методу доплерографії…

Що таке полінейропатія? Симптоми і лікування уражень нервово-м’язового апарату

Полінейропатії (поліневропатії) являють собою велику групу захворювань, що проявляються ураженням нервово-м’язового апарату. При цьому патологія поширена не тільки серед хвороб нервової системи, але і розглядається…

Що таке атетоз?

Атетоз відноситься до рідко зустрічається, і «вишуканим» гиперкинезам. Немає ніякого сумніву, що абсолютній більшості простих людей незнайомий цей неврологічний діагноз, точно так само, як гемибаллизм…

Хорея Гентінгтона (хвороба Хантінгтона) – опис синдрому, діагностика і лікування

У неврології існує безліч спадкових захворювань, які проявляються розладом рухової сфери. Яскравим представником такого розладу є хвороба Гентінгтона, або, як її іноді називають в перекладній…

Миотония – опис та класифікація синдромів, причини й лікування захворювання

Нервово-м’язові хвороби – це велика група генетично гетерогенних спадкових захворювань нервової системи. Однієї з різновидів такої патології є миотония. Дане захворювання не однорідно, а представлено…

Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) у дітей – причини і клінічна картина розладу поведінки

Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (у вітчизняній неврології найбільш використовувана абревіатура СДУГ) являє собою хронічне розлад поведінки, перші прояви якого припадає на дитячий вік. Традиційно…

Дитячі неврози – види, класифікація та особливості лікування

Неврози являють собою групу психогенних хвороб, що є реакцією окремої особи на психічну травму. При цьому тяжкість психотравмуючої ситуації визначається не фізичними параметрами, а інформаційної…

Loading Image